Adatvédelmi tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Hatálybalépés kelte: 2019. március 10.

ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE, ELÉRHETŐSÉGEI

Név: Amber Way Kft
A továbbiakban az adatkezelő elnevezése: Nyelviskola.

Székhely: 9700 Szombathely, Király utca 16. 1/1
Telephelyek: 9700 Szombathely, Király utca 16. 1/1
Cégjegyzékszáma: 18 09 112971
Nyilvántartásba vette és nyilvántartja: Szombathelyi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 25718917118
Email cím: szombathely@smilenyelviskola.hu
Telefon: +36 30 953 72 32
Engedély: a Nyelviskola felnőttképzési engedéllyel rendelkezik
Engedélyező hatóság: [hatóság megnevezése és elérhetőségi adatai]
Engedély száma: Angol: E-000288/2014 C2 1 1 044
Német: E-000288/2014 C2 1 1 046

HONLAP: smilenyelviskola.hu és az innen elérhető weboldalak

KÖZÖSSÉGI OLDALAK: Tiktok, Instagram, Youtube, Facebook

TÁRHELYSZOLGÁLTATÓ: Akamai Technologies International AG, Grafenauweg 8, Zug CH-6300, Switzerland e-mail: privacy@akamai.com, telefonszám: (855) 454-6633, honlap: www.linode.com

ADATVÉDELMI FELELŐS: A Nyelviskolánál a jelen Adatkezelési tájékoztató kiadásának időpontjában nincs kijelölve adatvédelmi tisztviselő, a GDPR rendelkezéseivel összhangban, tekintettel arra, hogy a végzett adatkezelések nem tartoznak azon adatkezelések ill. adatkezelési műveletek közé, mely esetekben adatvédelmi tisztviselő kijelölése kötelező lenne.

Amennyiben Önnek az adatkezelésünkkel kapcsolatban bármilyen kérdése, észrevétele van, vagy jogaival kíván élni, azt az alábbi e-mail címen vagy telefonszámon teheti meg:
e-mail: szombathely@smilenyelviskola.hu
telefonszám: +36 30 953 72 32

HA MÉG NEM VAGY 18 ÉVES – INFORMÁCIÓK 18 ÉV ALATTIAKNAK

Amennyiben 18 év alatti kiskorú vagy, a weboldalunkon ne add meg önállóan adataidat, pl. nevedet, email címedet, hanem a szülődet kérd meg, hogy olvassa el az alábbi tájékoztatót és ő adja meg a weboldalunkon a kért adatokat. Amikor hozzájárulást kérünk a weboldalon, akkor azt 16 év felettiektől kérjük. Ilyen hozzájárulások pl.: süti hozzájárulás, hírlevélre feliratkozás. Weboldalunkon megjelenik egy felirat, mely szerint hozzájárulásodat kérjük az általunk használt sütikhez (cookiekhoz). A Weboldalunkon fel tudsz hírlevélre is iratkozni. Kérünk, hogy amennyiben nem múltál el 16 éves, ne add meg egyedül hozzájárulásodat a sütikhez, illetve hírlevélre se iratkozz fel egyedül, hanem a szülődet kérd meg, hogy olvassa el az alábbi tájékoztatót és ő segítsen neked a weboldalunk használatában.
Felhívjuk figyelmedet, hogy ha a szüleid hozzájárulása alapján kezelünk rólad adatot (pl. fénykép), akkor nagykorúságod esetén te is kérheted azoknak az adatoknak például a törlését.
SZÜLŐKNEK: A Nyelviskola weboldalain fel lehet iratkozni hírlevélre, a weboldalon fel lehet venni velünk a kapcsolatot, online órarendbe lehet bejelentkezni, amely szolgáltatások kapcsán személyes adatokat kérünk el a felhasználóktól és sok esetben hozzájárulásuk alapján kezeljük azokat. A 16. életévüket be nem töltött személyek önállóan nem járulhatnak hozzá a személyes adataik kezeléséhez. A 18 életévüket be nem töltött felhasználók pedig nem tudnak önállóan vásárolni weboldalunkon. Ezért amikor hozzájárulást kérünk a felhasználóktól a weboldalon (pl. hírlevél küldéséhez, sütikhez), a 16. életévét be nem töltött kiskorú esetén, a kiskorú személyes adatait, illetve az azok kezeléséhez történő hozzájárulást a szülőtől kérjük. Amennyiben kapcsolatfelvételhez, online órarendbe történő bejelentkezéshez kérünk adatokat, vagy egyéb nem hozzájáruláson alapuló nyilatkozatokat, és a felhasználó 18 éven aluli, akkor az adatokat, nyilatkozatokat ekkor is a szülőtől kérjük. A szülő (törvényes képviselő) jóváhagyása a gyermek felhasználói tevékenységéért történő teljes felelősségvállalást is magában foglalja. A jelen szakasz vonatkozik a cselekvőképességet a személyes adatok kezelése tekintetében korlátozó gondnokság alatt állókra is.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ELFOGADÁSA

Amennyiben Ön használja a Nyelviskola weboldalát ezzel megerősíti, hogy teljes körűen elolvasta, tartalmában megismerte és megértette a Nyelviskola Adatkezelési Tájékoztatóját és a jelen Adatkezelési Tájékoztatót. Amikor Ön úgy dönt, hogy bepipálja a vonatkozó felületen az Adatkezelési Tájékoztató elolvasását, tartalma megismerését megerősítő szöveget, ezzel Ön elfogadja a Nyelviskolának az Adatkezelési Tájékoztató és a jelen Adatkezelési Tájékoztató szerinti adatkezelését. Amennyiben Ön a Nyelviskola Adatkezelési tájékoztatójában vagy a jelen Adatkezelési Tájékoztatóben foglaltakkal nem ért egyet, úgy ne pipálja ki a vonatkozó felületeket és ne használja a weboldalt!

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA

A Nyelviskola fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítsa. Amennyiben a Nyelviskola szolgáltatási köre a jövőben bővül, és az új szolgáltatások bevezetése bármiféle változást eredményez a személyes adatok gyűjtésében, illetve felhasználásában, arra vonatkozóan további információkat bocsátunk az Ön rendelkezésére. Eltérő jelzés hiányában az új vagy további szolgáltatásokra a jelen Adatkezelési tájékoztató vonatkozik. Amennyiben jelen Adatkezelési tájékoztató módosításra kerül, a hatályos adatkezelési tájékoztatót a weboldalunkon közzétesszük, valamint amennyiben az e-mail címét részünkre megadta, úgy az Ön által megadott e-mail címre is elküldjük. Ahhoz, hogy az esetleges változásokról, illetve módosításról tudomást szerezzen, ajánlott a Nyelviskola weboldalának, ill. a részünkre megadott e-mail postafiókjának a rendszeres ellenőrzése.

KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA, IDŐTARTAMA

A Nyelviskola által történő adatkezelés a weboldalának igénybevétele során főként az Ön megrendelésének, mint szerződésnek a teljesítésén, vagy az Ön hozzájárulásán alapszik (pl. amikor hírlevelünkre feliratkozik, elfogadja a sütik használatát), azonban néhány esetben jogszabály alapján is kezelünk személyes adatokat. Az alábbiakban egy összefoglaló táblázatot talál, mely fontos információkkal szolgál arról, hogy miként gyűjtjük az Ön személyes adatait, milyen típusú adatokat gyűjtünk, illetve azokat miért használjuk fel, mi az adatkezelésünk jogalapja, valamint meddig tároljuk személyes adatait az egyes adatkezelési célokkal kapcsolatban.

Tájékoztatjuk, hogy a Nyelviskola velünk szerződés viszonyban álló adatfeldolgozókat is igénybe vesz a tevékenysége során. Néhány esetben pedig az Ön személyes adatait más adatkezelőknek is átadja, elérhetővé teszi. Az adatfeldolgozók tevékenysége, illetve az átadott adatok köre minden esetben az adott adatkezelés esetén feltüntetett személyes adatokat jelenti. Amennyiben az adatfeldolgozók tevékenységével érintett adatok vagy az átadott személyes adatok köre ezektől eltér, azt külön jelezzük. Az adatfeldolgozókat és a személyes adatokat a fentiek szerint átvevőket titoktartási és adatvédelmi kötelezettség terheli.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a személyes adatokat további címzettek részére is közölhetjük. Az Ön, a Nyelviskola vagy harmadik személy jogi igényének érvényesítése esetén elsősorban a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság részére, vagy más közhatalmi szerv (eljáró hatóság, bűnüldöző szervek, közjegyző, NAV stb.) részére, ill. bírósági vagy egyéb hatósági megkeresésre adhatunk át adatokat. A weboldalakon a fizetés önálló adatkezelőn, a fizetést bonyolító szolgáltatón keresztül lehetséges, itt a Nyelviskola nem ad át senkinek adatot, azokat Ön adja meg a fizetést bonyolító szolgáltatónak. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben közösségi média platformjainkat használja (pl. Facebook vagy Instagram oldalunkat likeolja, követ minket, Facebook csoportban hozzászól posztokhoz, posztol), a közösségi média platform szolgáltatója is kezeli az Ön adatait önálló adatkezelőként. A közösségi média profilja, hozzászólásai láthatóvá válnak továbbá a média platformjainkat látogató személyek számára is.

A Nyelviskola fenntartja magának a jogot arra, hogy a kintlévőségeit engedményezés útján harmadik személyre átruházza, a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. Az engedményezés révén megváltozik a jogosult személye. Engedményezés esetén a Nyelviskola az engedményezett követeléssel kapcsolatos adatokat átadja az engedményezéssel a jogosult pozíciójában lévő személynek.

Az Infotörvény 5. § (5) bekezdése alapján a jogi kötelezettségből kifolyólag kötelező adatkezelések szükségességét 3 évente felülvizsgáljuk- amennyiben a vonatkozó jogszabály nem jelöl meg számunkra adatkezelési időtartamot vagy más felülvizsgálati időt. A felülvizsgálat körülményeit és eredményét tartalmazó dokumentációt ugyanezen törvényi rendelkezés alapján a felülvizsgálat elvégzését követő tíz évig őrizzük meg.

1. KAPCSOLATFELVÉTEL, AJÁNLATKÉRÉS

Milyen célból kezeljük személyes adatait?
A Weboldalainkon minket megkereső Felhasználóinak adatait a Nyelviskolának történő üzenetküldés, a kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, megkeresések, ajánlatkérések megválaszolása céljából. Az ügyfélszolgálat által használt csatornák: weboldal, közösségi oldal, email, telefon.

(Felhívjuk figyelmét, hogy nyelvoktatási szolgáltatásaink igénybevétele esetén hallgatóinkkal jogszabály alapján írásos szerződést kötünk és a vonatkozó adatkezelésünket részletező tájékoztatót a szerződéshez tesszük elérhetővé. A szerződést megelőző, de annak megkötésére irányuló tevékenységgel kapcsolatos adatkezelésekre is a külön tájékoztató vonatkozik.)

Mely személyes adatait kezeljük: Mi alapján kezeljük ezen személyes adatait (jogalapok): Meddig kezeljük ezen személyes adatait (adatkezelés időtartama):
• név
• telefonszám
• email cím
• regionális Weboldalainkon város
• opcionálisan nyelv
• megkeresés tárgya, tartalma,
• központi Weboldalunkon opcionálisan cím (lakhely), megye
• központi Weboldalunkon opcionálisan visszahívást kér-e
• nyilvános közösségi oldali profil adatai, amennyiben közösségi oldalhoz kapcsolódó kommunikációs csatornát vesz igénybe
Jogos érdek
(GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja)

Adatkezelésünk alapja a Nyelviskola jogos érdeke, amely a gyors és interaktív kapcsolatfelvételre, valamint a szolgáltatásaink magas színvonalának biztosításra vonatkozik. Mérlegelve az Ön személyes adatokkal való szabad rendelkezésre vonatkozó érdekeit, jogait és szabadságait, megállapítja, hogy az adatok kezelése szükséges az Önnek nyújtott szolgáltatások magas színvonalának eléréséhez, a megkeresésekre adandó válasz elküldéséhez.

Ön bármikor tiltakozhat az adatok kezelése ellen! Az ügyfélszolgálati ügyintézés befejezésétől, lezárultától számított 18 hónapig őrizzük meg, ill. ameddig Ön nem tiltakozik a jelen adatkezelésünk ellen – és az adatok kezelésének nincs más jogalapja.

TILTAKOZÁS: Ön jogosult arra, hogy a jogos érdeken alapuló fenti adatkezelésünk ellen bármikor tiltakozzon, ezt a Nyelviskola részére a szombathely@smilenyelviskola.hu e-mail címre küldött üzenet útján vagy az Adatkezelők megnevezése, elérhetőségei c. fejezeteben szereplő székhelyünkre küldött levél útján teheti meg.
Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?
A csillaggal jelzett adatok megadása a megkeresések feldolgozásának előfeltétele. Amennyiben azokat nem adja meg, úgy nem tudjuk megkeresését feldolgozni, megválaszolni, kapcsolatot felvenni vagy tartani Önnel, vagy ajánlatot adni Önnek. Az opcionálisan megadható adatok megadásával Ön olyan információkat szolgáltat nekünk, amelyek segítenek a hatékonyabb, gyorsabb, testreszabottabb ajánlatadás, kérésék feldolgozása, kapcsolatfelvétel tekintetében.

Adatok törlésének módja: A fenti adatok a meghatározott időtartam elteltével törlésre kerülnek.

Kinek adjuk át az Ön adatait: a megkeresések ill. kérdések feldolgozásában, teljesítésében a következő személyek vesznek részt:

Név, Székhelye, Adatátadás, adattovábbítás célja
Linode LLC 249 Arch St. Philadelphia, PA 19106
e-mail: support@linode.com, telefonszám: (855) 454-6633, honlap: www.linode.com
az adatoknak tárhelyét szolgáltat
levelezési rendszer szolgáltató levelezési rendszer biztosítása és üzemeltetése
közösségi oldali kommunikációs csatorna szolgáltatója (pl. Facebook, Messenger) kommunikációs csatorna biztosítása
webfejlesztő webhelyen levő adatbázisok kezelése

2. ONLINE ÓRAREND: REGISZTRÁCIÓ

Milyen célból kezeljük személyes adatait?
A nyelvoktatásban részt vevő Felhasználóink adatait az online órarendbe történő regisztráció céljából, illetve személyre szabott felhasználói fiók létrehozásának céljából kezeljük. Az online órarend azért fontos, mert Ön itt tudja megszervezni nyelvoktatásban történő részvételét (nyelvórára történő online jelentkezések) és az Ön személyes órarendjét is itt tudja kialakítani. Tájékoztatjuk, hogy az általunk kínált nyelvoktatásban történő részvételhez feltétlenül szükséges a regisztráció, mert Ön kizárólag a felhasználói fiókjában tud a nyelvórákra jelentkezni. A regisztrációt Ön nem tudja a Weboldalon elvégezni, azt mi végezzük el Ön helyett a szolgáltatásaink igénybevételére vonatkozó szerződés Önnel történő megkötése után.

(Felhívjuk figyelmét, hogy nyelvoktatási szolgáltatásaink igénybevétele esetén hallgatóinkkal jogszabály alapján írásos szerződést kötünk és a vonatkozó adatkezelésünket részletező tájékoztatót a szerződéshez tesszük elérhetővé. A szerződést megelőző, de annak megkötésére irányuló tevékenységgel kapcsolatos adatkezelésekre is a külön tájékoztató vonatkozik.)

Mely személyes adatait kezeljük: Mi alapján kezeljük ezen személyes adatait (jogalapok): Meddig kezeljük ezen személyes adatait (adatkezelés időtartama):
• felhasználónév
• jelszó
• email cím
• telefonszám
• nyelv
• szerződés tartama (vállalás)
• egyéni óra
• indulási szint
• tervezett cél
• mentor
• bérlet időtartama, órák száma, felhasznált órák
• regisztráció időpontja
• IP cím regisztráció esetén Jogos érdek
(GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja)
Adatkezelésünk alapja az Ön jogos érdeke, amely arra vonatkozik, hogy Ön hozzá tudjon férni egy olyan felülethez, ahol meg tudja szervezni a nyelvoktatásban történő részvételét és a személyes órarendjét ki tudja alakítani. Adatkezelésünk alapja a Nyelviskola jogos érdeke is, amely arra vonatkozik, hogy a Nyelviskola hatékony és a szolgáltatásra vonatkozó leírásnak, szerződésnek megfelelő nyelvoktatást tudjon biztosítani Önnek. A jelen adatkezelésünk a Nyelviskola üzleti és gazdasági érdekében is történik, az általunk tervezett üzleti modell megvalósítása és szolgáltatásaink magas színvonalának biztosítása érdekében. Az adatkezelésünkkel érintettek személyes adatokkal való szabad rendelkezésre vonatkozó érdekeit, jogait és szabadságait mérlegelve, az adatok kezelése szükséges érdekeink és az Ön érdekeinek érvényre juttatásához. Más módon ezen adatkezelésünk nem lenne megvalósítható.

Ön bármikor tiltakozhat az adatok kezelése ellen! A személyes adatait addig kezeljük, ameddig Ön felhasználói fiókjának törlését nem kéri, ill. ameddig Ön nem tiltakozik a jelen adatkezelésünk ellen – és az adatok kezelésének nincs más jogalapja.

Az adatkezelésünket 2 évente felülvizsgáljuk, melynek keretében adatfrissítést végzünk.

TILTAKOZÁS: Ön jogosult arra, hogy a jogos érdeken alapuló fenti adatkezelésünk ellen bármikor tiltakozzon, ezt a Nyelviskola részére a szombathely@smilenyelviskola.hu e-mail címre küldött üzenet útján vagy az Adatkezelők megnevezése, elérhetőségei c. fejezeteben szereplő székhelyünkre küldött levél útján teheti meg.
Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?
Az adatok megadása a nyelvoktatásban történő részvételhez elengedhetetlen, azokat azonban Önnek a regisztrációhoz nem kell ismételten megadnia, a szerződéskötéshez már megadott fenti adatokat használja a Nyelviskola ebből a célból. Az adatok felhasználása nélkül Ön nem tudja a szolgáltatásunkat, így az online órarendet igénybe venni. A felhasználónév és jelszó az Ön beazonosításához szükséges. A többi adat a személyre szabott felhasználói fiók létrehozásához szükséges. A jelszót a Nyelviskola generálja Önnek. A regisztráció időpontja és az IP cím is a beazonosítás miatt szükséges.

Adatok törlésének módja: A fenti adatok a meghatározott időtartam elteltével törlésre kerülnek.

Kinek adjuk át az Ön adatait: az online órarend szolgáltatásunk kapcsán a következő személyek vesznek részt az adatok kezelésében:

Név Székhelye Adatátadás, adattovábbítás célja
Wakelite Kft. 9700, Szombathely, Bezerédi A. u. 5.,
e-mail: info@wakeliteweb.com, telefonszám: +36 70 316 98 49, honlap: www.wakeliteweb.com
az adatoknak tárhelyét szolgáltat
booked4us. Bt H-2600. Vác, Zichy H. utca 12. online órarend működtetése

3. ONLINE ÓRAREND: BELÉPÉS ÉS FELHASZNÁLÓI FIÓK

Milyen célból kezeljük személyes adatait?
A nyelvoktatásban részt vevő Felhasználóink adatait az online órarendbe történő belépés céljából, illetve személyre szabott felhasználói fiók fenntartásának és Ön általi kezelésének biztosítása és kapcsolattartás céljából kezeljük. Az online órarend azért fontos, mert Ön itt tudja megszervezni nyelvoktatásban történő részvételét (nyelvórára történő online jelentkezések) és az Ön személyes órarendjét is itt tudja kialakítani.
Adatkezelési célok továbbá:
-Ön a Nyelviskola által nyújtott szolgáltatások elérhető időpontjairól tájékoztatást kapjon,
-az Ön által választott szolgáltatást és időpontot a foglalási rendszerében rögzíthesse a Nyelviskola, így a szolgáltatás nyújtására a kiválasztott időpontban készen álljon, Önt pedig, mint az adott időpont foglalóját a többi ügyfelétől megkülönböztethesse, beazonosíthassa
-a Nyelviskola a kiválasztott szolgáltatással és időponttal kapcsolatos valamennyi információval Önt ellássa,
-amennyiben a jövőben ismételten igénybe venné a Nyelviskola szolgáltatásait, tudja, hogy mikor és milyen korábbi szolgáltatást vett igénybe.
A naplózott adatok kezelésének célja a szolgáltatások biztonságának biztosítása.

Tájékoztatjuk, hogy az általunk kínált nyelvoktatásban történő részvételhez feltétlenül szükséges a belépési és felhasználói fiókban megtalálható adatok kezelése, mert Ön kizárólag a felhasználói fiókjában tud a nyelvórákra jelentkezni.

(Felhívjuk figyelmét, hogy nyelvoktatási szolgáltatásaink igénybevétele esetén hallgatóinkkal jogszabály alapján írásos szerződést kötünk és a vonatkozó adatkezelésünket részletező tájékoztatót a szerződéshez tesszük elérhetővé. A szerződést megelőző, de annak megkötésére irányuló tevékenységgel kapcsolatos adatkezelésekre is a külön tájékoztató vonatkozik.)

Mely személyes adatait kezeljük: Mi alapján kezeljük ezen személyes adatait (jogalapok): Meddig kezeljük ezen személyes adatait (adatkezelés időtartama):
• felhasználónév
• jelszó
• email cím
• telefonszám
• nyelv
• szerződés tartama (vállalás)
• egyéni óra
• indulási szint
• tervezett cél
• mentor
• bérlet időtartama, órák száma, felhasznált órák
• belépések időpontja
• regisztrációk száma és havi bontásban az időpontja
• foglalások időpontja, terem, tanár, megjelenés vagy távolmaradás ténye
• órarend adatai: tanfolyam, tanfolyam helye, tanóra jellege
• hibajelentéshez név, cím, telefon, email cím, megjegyzés Jogos érdek
(GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja)

Adatkezelésünk alapja az Ön jogos érdeke, amely arra vonatkozik, hogy Ön hozzá tudjon férni és kezelni tudjon egy olyan felületet, ahol meg tudja szervezni a nyelvoktatásban történő részvételét és a személyes órarendjét ki tudja alakítani. Adatkezelésünk alapja a Nyelviskola jogos érdeke is, amely arra vonatkozik, hogy a Nyelviskola hatékony és a szolgáltatásra vonatkozó leírásnak, szerződésnek megfelelő nyelvoktatást és az ezt szolgáló felhasználói fiókot tudja biztosítani Önnek, a kapcsolatot tudja tartani Önnel ezen keresztül, illetve eljuttassa Önhöz a szolgáltatásával kapcsolatos híreket, fontos információkat. A jelen adatkezelésünk a Nyelviskola üzleti és gazdasági érdekében is történik, az általunk tervezett üzleti modell megvalósítása és szolgáltatásaink magas színvonalának biztosítása érdekében. Az adatkezelésünkkel érintettek személyes adatokkal való szabad rendelkezésre vonatkozó érdekeit, jogait és szabadságait mérlegelve, az adatok kezelése szükséges érdekeink és az Ön érdekeinek érvényre juttatásához. Más módon ezen adatkezelésünk nem lenne megvalósítható.

Ön bármikor tiltakozhat az adatok kezelése ellen! A személyes adatait addig kezeljük, ameddig Ön felhasználói fiókjának törlését nem kéri, ill. ameddig Ön nem tiltakozik a jelen adatkezelésünk ellen – és az adatok kezelésének nincs más jogalapja.

Az adatkezelésünket 2 évente felülvizsgáljuk, melynek keretében adatfrissítést végzünk.

TILTAKOZÁS: Ön jogosult arra, hogy a jogos érdeken alapuló fenti adatkezelésünk ellen bármikor tiltakozzon, ezt a Nyelviskola részére a szombathely@smilenyelviskola.hu e-mail címre küldött üzenet útján vagy az Adatkezelők megnevezése, elérhetőségei c. fejezeteben szereplő székhelyünkre küldött levél útján teheti meg.
Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?
Az adatok megadása a nyelvoktatásban történő részvételhez elengedhetetlen. Az adtok egy részét nem Önnek kell megadnia, hanem a szolgáltatásra irányuló szerződéskötéskor már Ön megadta azt. Az Ön személyre szabott órarendjére vonatkozó adatokat Önnek kell megadnia, illetve a belépéshez is meg kell adnia a Nyelviskola által generált felhasználónevet és jelszót. Az adatok felhasználása és megadása nélkül nélkül Ön nem tudja a szolgáltatásunkat, így az online órarendet igénybe venni. A felhasználónév és jelszó az Ön beazonosításához szükséges. A többi adat a személyre szabott felhasználói fiók kezeléséhez és az Önnel történő kapcsolattartáshoz, illetve az Ön korábbi szolgáltatásainak megjelenítéséhez szükséges. A belépések időpontja naplózás, a szolgáltatások biztonságának biztosítása céljából szükséges.

Adatok törlésének módja: A fenti adatok a meghatározott időtartam elteltével törlésre kerülnek.

Kinek adjuk át az Ön adatait: az online órarend szolgáltatásunk kapcsán a következő személyek vesznek részt az adatok kezelésében:

Név Székhelye Adatátadás, adattovábbítás célja
Wakelite Kft. 9700, Szombathely, Bezerédi A. u. 5.,
e-mail: info@wakeliteweb.com, telefonszám: +36 70 316 98 49, honlap: www.wakeliteweb.com
az adatoknak tárhelyét szolgáltat
booked4us. Bt H-2600. Vác, Zichy H. utca 12. online órarend működtetése

4. ONLINE SZINTFELMÉRŐ

Milyen célból kezeljük személyes adatait?
Az online szintfelmérésben részt vevő Felhasználóink adatait a személyes nyelvtudási szint online felmérésé és a felméréssel kapcsolatos kapcsolattartás céljából kezeljük. Azért, hogy a Nyelviskola Önnek a nyelvtudásának és szintjének megfelelő személyre szabott ajánlatokat tudjon biztosítani.

(Felhívjuk figyelmét, hogy nyelvoktatási szolgáltatásaink igénybevétele esetén hallgatóinkkal jogszabály alapján írásos szerződést kötünk és a vonatkozó adatkezelésünket részletező tájékoztatót a szerződéshez tesszük elérhetővé. A szerződést megelőző, de annak megkötésére irányuló tevékenységgel kapcsolatos adatkezelésekre is a külön tájékoztató vonatkozik.)

Mely személyes adatait kezeljük: Mi alapján kezeljük ezen személyes adatait (jogalapok): Meddig kezeljük ezen személyes adatait (adatkezelés időtartama):
• név
• város
• telefonszám
• nyelv
• tesztkérdésekre adott válaszok

Az Ön hozzájárulása ahhoz, hogy az Nyelviskola az ön nyelvtudását kiértékelje és ez alapján személyre szabott ajánlattal keresse meg Önt a megadott elérhetőségén, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, valamint a gazdasági reklámtevékenységről szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése és az elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése alapján.

Ön bármikor jogosult a hozzájárulását visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét A szolgáltatás nyújtásának végéig, vagy addig, amíg Ön nem kéri az adatok törlését és az adatkezelésnek nincs más jogalapja.

Az adatkezelést azonban 2 évente felülvizsgáljuk amelynek keretében adatfrissítést végzünk.

Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?
Az adatok bármelyikének megadása önkéntes, amennyiben a vonatkozó adatot Ön nem adja meg részünkre, úgy nem tudunk az Ön részére a szolgáltatást nyújtani, kielemezni az Ön nyelvtudási szintjét, ill. ennek megfelelő személyre szabott ajánlatokat küldeni a megadott elérhetőségeire. Az email cím azért szükséges, hogy az üzenetet és ajánlatokat célba juttassuk Önnek. Az Ön nevét azért kérjük el, hogy Önt beazonosíthassuk. A telefonszám és a város megadása az Önnel való kapcsolatfelvételhez szükséges, illetve megkönnyíti azt számunkra (regionális irodáink közül melyik vegye fel Önnel a kapcsolatot). A nyelv megadása a szintfelmérés elvégzéséhez és az ennek megfelelő ajánlatok és az Ön érdeklődési körének beazonosításához szükséges.

Adatok törlésének módja: Ön bármikor kinyilváníthatja, hogy nem kér többé megkereséseket a weboldalon vagy a szombathely@smilenyelviskola.hu e-mail címre írott kérelemmel, továbbá a Nyelviskola „Az adatkezelő megnevezése, elérhetőségei” fejezetben található elérhetőségeink egyikén. Törlési kérelme esetén a vonatkozó adatait a kérelem feldolgozásával egyidejűleg töröljük. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Kinek adjuk át az Ön adatait: a szintfelmérési szolgáltatásunkban a következő személyek vesznek részt:

Név Székhelye Adatátadás, adattovábbítás célja
Wakelite Kft. 9700, Szombathely, Bezerédi A. u. 5.,
e-mail: info@wakeliteweb.com, telefonszám: +36 70 316 98 49, honlap: www.wakeliteweb.com
az adatoknak tárhelyét szolgáltat
weblapfejlesztő webhelyeken levő adatbázisok kezelése, webes szolgáltatások megjelenítése és elérhetővé tétele
távközlési szolgáltató telefonos kapcsolat biztosítása

5. HÍRLEVÉLKÜLDÉS, DIREKT MARKETING
Milyen célból kezeljük személyes adatait?
A hírlevélre feliratkozott Felhasználók adatait azért kezeljük, hogy Önnek Hírlevél formájában elektronikus direkt marketing üzeneteket tudjunk küldeni és testreszabott ajánlatokkal keressük meg Önt, értesítéseket és ajánlatokat küldhessünk az Ön részére szolgáltatásainkkal, híreinkkel, akcióinkkal, promócióinkkal, újdonságainkkal kapcsolatban.

Mely személyes adatait kezeljük: Mi alapján kezeljük ezen személyes adatait (jogalapok): Meddig kezeljük ezen személyes adatait (adatkezelés időtartama):

név
• e-mail cím
Az Ön hozzájárulása ahhoz, hogy az Nyelviskola saját üzletszerzés céljából, ill. hírlevele útján saját és partnerei nevében reklámajánlatokkal, személyre szabott ajánlatokkal keresse meg Önt a hírlevél fogadására megadott e-mail címén, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, valamint a gazdasági reklámtevékenységről szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése és az elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése alapján.

Ön bármikor jogosult a hozzájárulását visszavonni és leiratkozni a hírlevélről. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét
A hírlevél szolgáltatás nyújtásának végéig, vagy addig, amíg Ön nem kéri az adatok törlését vagy le nem iratkozik a Hírlevél szolgáltatásról és az adatkezelésnek nincs más jogalapja.

Az adatkezelést azonban 2 évente felülvizsgáljuk és ennek keretében adatfrissítést végzünk.

Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?
Az adatok bármelyikének megadása önkéntes, amennyiben a vonatkozó adatot Ön nem adja meg részünkre, úgy nem tudunk az Ön részére hírlevelet, ill. személyre szabott ajánlatokat küldeni arra az elérhetőségére. Az email cím azért szükséges, hogy az üzenetet célba juttassuk Önnek. Az Ön nevét azért kérjük el, hogy Önt beazonosíthassuk.

Adatok törlésének módja: Ön bármikor leiratkozhat hírlevelünkről, ill. kinyilváníthatja, hogy nem kér többé híreinkről és újdonságainkról megkereséseket a hírlevélben erre a célra megjelölt linken keresztül, vagy a szombathely@smilenyelviskola.hu e-mail címre írott kérelemmel, továbbá a Nyelviskola „Az adatkezelő megnevezése, elérhetőségei” fejezetben található elérhetőségeink egyikén. Ön a webhelyeinken is le tud iratkozni a hírlevél szolgáltatásunkról. Törlési kérelme esetén a vonatkozó adatait a kérelem feldolgozásával egyidejűleg töröljük. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Kinek adjuk át az Ön adatait: A hírlevelek összeállításában, elküldésében, megjelenítésében a következő személyek vesznek részt:

Név Székhelye Adatátadás, adattovábbítás célja
Wakelite Kft. 9700, Szombathely, Bezerédi A. u. 5.
e-mail: info@wakeliteweb.com, honlap: www.wakeliteweb.com
tárhelyszolgáltató
weblapfejlesztő webhelyeken levő adatbázisok kezelése, webes szolgáltatások megjelenítése és elérhetővé tétele
Rocket Science Group LLC
675 Ponce de Leon Ave NE
Suite 5000
Atlanta, GA 30308, USA elektronikus reklámhírlevelek küldése

6. TILALMI LISTÁS ADATKEZELÉS

Milyen célból kezeljük személyes adatait?
A hírlevélről, marketing üzenetekről leiratkozottak adatait kezeljük e körben. Amennyiben Ön leiratkozik hírlevél szolgáltatásunkról vagy nem kíván a továbbiakban direkt marketing anyagokat, reklámokat kapni tőlünk, a leiratkozási igény kinyilvánítása után a Nyelviskola köteles nyilvántartást vezetni (un. tilalmi listát) az Ön név és lakcím adatairól, a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény 21. § (1) bekezdése (DM törvény) alapján. A tilalmi lista célja annak biztosítása, hogy a rajta szereplők adatai ismételten ne kerüljenek átvételre, harmadik személynek átadásra, illetőleg új kapcsolatfelvételi vagy üzletszerzési listára felvételre. A tilalmi listán szereplőknek reklámot nem küldünk. A tilalmi listán szereplők adatait elkülönítve kezeljük a direkt marketing anyagokat kérők adataitól.

Mely személyes adatait kezeljük: Mi alapján kezeljük ezen személyes adatait (jogalapok): Meddig kezeljük ezen személyes adatait (adatkezelés időtartama):

családi és utónév
• lakcím (amennyiben rendelkezünk vele)
• e-mail cím Jogi kötelezettség teljesítése
(GDPR 6. cikk (1) c). pont):
a Nyelviskola a DM törvény 21. § (1) bekezdése alapján a direkt marketing kommunikációt nem kérő felhasználók név és lakcímadatait tilalmi listán (egyéb aktívadatbázisoktól elkülönítetten) helyezi el.
E-mailes reklámok megtiltása esetén a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (7) bekezdése.

A tilalmi listán a Nyelviskola korlátlan ideig kezeli az Ön adatait (3 évente felülvizsgálva az adatkezelést), kivéve, ha Ön azok törlését kifejezetten kéri.

Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?
Az adatok megtartása jogszabályi kötelezettségen alapul, azokkal a Nyelviskola már rendelkezik, így Önnek nem kell megadnia adatokat.

Adatok törlésének módja: Ön bármikor ingyenesen kérheti a törlést, a szombathely@smilenyelviskola.hu e-mail címre írott kérelemmel, vagy „Az adatkezelő megnevezése, elérhetőségei” fejezetben található elérhetőségeink egyikén. Ebben az esetben a vonatkozó adatait ezek feldolgozásával egyidejűleg töröljük.

Kinek adjuk át az Ön adatait: Nyelviskola a tilalmi listán kezelt adatokat nem adja át senki részére.

7. WEBOLDALUNKON VALÓ BÖNGÉSZÉS, COOKIE (SÜTI)

Milyen célból kezeljük személyes adatait?
Webhelyeink felhasználóinak adatait a Weboldalunk megfelelő működésének biztosítása, tartalom megfelelő megjelenítésének biztosítása, felhasználói felület megfelelő kialakítása, weboldalunk folyamatos fejlesztése a felhasználói élmény fokozása érdekében, adatbiztonság biztosítása érdekében. Továbbá az Ön érdeklődési köreinek, preferenciáinak ill. böngészési szokásai meghatározása érdekében, valamint a weboldalunkhoz kapcsolódó statisztikák elkészítése, anonimizált személyes adatok statisztikai célú gyűjtése okán. A testreszabás érdekében a számítógépén ún. cookie (sütik) elhelyezése történik, melyek egy későbbi látogatás során visszaolvashatók, ezekről további részleteket talál a jelen adatkezelési tájékoztató COOKIE fejezetében.

Mely személyes adatait kezeljük: Mi alapján kezeljük ezen személyes adatait (jogalapok): Meddig kezeljük ezen személyes adatait (adatkezelés időtartama):

az Ön számítógépének IP címe
• weboldalunkon történő látogatás időpontja (kezdő és befejező időpont), időtartama
• az Ön beállításaitól függően a böngészéshez használt böngésző és az operációs rendszer típusa
• hibaüzenetek időpontja, tartalma
• Ön által a weboldalakon meglátogatott url
• sütik által tárolt információ, úgy mint az oldalon eltöltött idő, az Ön által előzőleg meglátogatott oldal címe, weboldalon belüli kattintások adatai, az Ön által látogatott aloldal, kép, Cookie hozzájárulás elfogadásának megtörténte, megrendelési adatai következő vásárláshoz, kosár tartalma (kérjük a részletes süti információkhoz olvassa el a jelen Adatkezelési Tájékoztató alábbi Cookie fejezetét)

A sütik által kezelt személyes adatokon kívüli személyes adatok és a sütik közül az Ön által rögzített adatokat tároló sütiket („user-input cookies”), a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet-sütiket („user interface customization cookies”) kezelésének jogalapja a jogos érdek
(GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja)
Szolgáltatások magas színvonalának biztosítása az Ön számára, ide értve a hibakeresést és az adatbiztonság garantálását. Mérlegelve az Ön személyes adatokkal való szabad rendelkezésre vonatkozó érdekeit, jogait és szabadságait, megállapítja, hogy az adatok kezelése szükséges a hibakereséshez, adatbiztonság garantálásához, trendelemzések, oldalhasználati statisztikák elkészítéséhez, hogy az Önnek nyújtott szolgáltatások magas színvonalát biztosítsuk. A Nyelviskola a legkisebb korlátozással járó intézkedéseket választotta a költséghatékonyságot is figyelembe véve.

Ön bármikor tiltakozhat az adatok kezelése ellen!
__________________________________
A sütik közül a hitelesítési munkamenet sütik -amelyek a weboldal működéséhez szükségesek („authentication cookies”)- által rögzített személyes adatok kezelésének jogalapja az Ön és Nyelviskola közötti szerződés teljesítése
(GDPR 6. cikk (1) b). pont alapján) A naplózott adatokat 1 hónapig tároljuk.

A sütikben tárolt információkat a cél megvalósulásáig (érvényességi idő lejártáig) tároljuk, melyről bővebben az alábbi COOKIE fejezetben olvashat, vagy addig, amíg Ön nem tiltja le az adatok kezelését.

A remarketing (egyedi ajánlatot biztosító), a Google forgalom, a hirdetéseket megjelenítő, a felhasználói viselkedést tároló, az általános ajánlatokat megjelenítő és a statisztikai célú sütik esetében az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása
(GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján).

Ön bármikor jogosult a hozzájárulását visszavonni. Ez azonban nem érinti a megelőző adatkezelés jogszerűségét.

TILTAKOZÁS: Ön jogosult arra, hogy a jogos érdeken alapuló fenti adatkezelésünk ellen bármikor tiltakozzon, ezt a Nyelviskola részére a szombathely@smilenyelviskola.hu e-mail címre küldött üzenet útján vagy az Adatkezelő megnevezése, elérhetőségei c. fejezeteben szereplő székhelyünkre küldött levél útján teheti meg.
Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?
Az adatokat nem Ön adja meg részünkre, hanem a Nyelviskola gyűjti Önről. Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza. Az ilyen információk személyes azonosításra önmagukban nem alkalmasak, a Nyelviskola a naplófájlban található adatokat nem kapcsolja össze egyéb személyes adatokkal, az adatokat trendelemzésekhez, oldalhasználati statisztikák készítéséhez, a szolgáltatások adminisztrálásához, a felhasználói igények elemzéséhez, kielégítéséhez használja fel, melyek a Nyelviskola által nyújtott szolgáltatások ill. weboldalunk színvonalának fejlesztéséhez járulnak hozzá.

Adatok törlésének módja:
A cookiek az érvényességi idejük lejártát követően automatikusan törlésre kerülnek.
A sütit/cookiet Ön is törölni tudja a saját számítógépéről, illetve akár saját böngészőjében le is tilthatja azok alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők „Beállítások” menüjében van lehetőség, de ez böngészőnként eltérő lehet.

Kinek adjuk át az Ön adatait: Weboldalunk használatának, böngészésének, megjelenítésének lehetővé tételében a következő személyek vesznek részt:
Név Székhelye Adatátadás, adattovábbítás célja
Wakelite Kft. 9700, Szombathely, Bezerédi A. u. 5.
e-mail: info@wakeliteweb.com, honlap: www.wakeliteweb.com
tárhelyszolgáltató
Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043. USA honlap webanalitikai szolgáltatás
Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square
Grand Canal Harbour
Dublin 2 Ireland remarketing süti szolgáltatója, hogy Önnek személyre szabott ajánlatot jeleníthessen meg
oldalon alkalmazott sütik és programok szolgáltatói látogatói információ gyűjtése a szolgáltatások nyújtása, fejlesztése és az adatbiztonság biztosítása érdekében
webfejlesztő weboldal adminisztrálása, adatbázisok kezelése, szolgáltatások webes biztosítása és megjelenítse

8. MÉDIA AKTIVITÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS
Milyen célból kezeljük személyes adatait?
A webhelyeinken történő megjelenés, az ott szervezett aktivitás megjelenítése, referencia, illetve a közösségi média oldal kapcsolódó funkciói (likeol, követ, csatlakozik, kommenteket ír, helyez el) használatának biztosítása céljából kezeljük a webhelyeink felhasználóinak adatait. Annak érdekében is kezeljük az adatokat továbbá, hogy az Ön véleményének, visszajelzésének ismeretében a szolgáltatásainkat népszerűsítsük és megfelelően fejleszteni tudjuk, naprakészek legyünk az ismertségünket illetően, és ennek megfelelően esetleg szolgáltatásainkat is bővítsük, illetve kapcsolatban álljunk Önnel.

A közösségi oldalak esetében az oldalak használatához kapcsolódó adatokat Ön nem közvetlenül részünkre adta meg, hanem az adott közösségi média platformot üzemeltető szolgáltató részére. E körben ismételten felhívjuk figyelmét, hogy ezen közösségi oldalak adatkezelésére azok saját adatvédelmi szabályzatai vonatkozik, amelyekkel kapcsolatban minket felelősség nem terhel. Ne felejtse el, hogy a közösségi média platformjaink bármelyikén közzétett tartalom sok esetben látható a nyilvánosság számára, ezért legyen óvatos bizonyos személyes adatok megadásával kapcsolatban.

Mely személyes adatait kezeljük: Mi alapján kezeljük ezen személyes adatait (jogalapok): Meddig kezeljük ezen személyes adatait (adatkezelés időtartama):
• közösségi nyilvános profiljához (Facebook, Instagram) tartozó felhasználóneve, email címe, képe és egyéb Ön által nyilvánosként megadott profil információk
• esetenként: közösségi nyilvános média profilján az Ön által nekünk megadott személyes adatok
• esetenként: az Ön által közölt vélemény, hozzászólás, megkeresés tárgya, tartalma
• esetenként tömegfelvételen az Ön nem egyedi képmása (egyedi képmás kezelését lásd a Referencia célú adatkezelésnél)

Jogos érdek
(GDPR 6. cikk. (1) f) pontja)
a Nyelviskola jogos érdeke arra, hogy a szolgáltatásokat magas színvonalon biztosítsa, illetve fokozzuk a Felhasználóinkkal kialakított kapcsolatunkat. Az adatkezelés egyaránt szolgálja a Nyelviskola üzleti és gazdasági érdekeit, a versenyképességének megőrzéséhez és fejlesztéséhez fűződő érdekeit, üzleti jó hírnevének növelését. Továbbá a Nyelviskola tevékenységének nagyközönséggel történő megismertetésére és a Nyelviskola eseményeiről való tudósításra vonatkozó jogos érdekből. Ennek keretében a Nyelviskola webhelyein, médiában vagy sajtóban, reklámkiadványokban, a Nyelviskola faliújságján a Nyelviskola saját rendezvényeivel, eseményeivel, tevékenyégével kapcsolatos közzététel érdekében. Mérlegelve az Ön személyes adatokkal való szabad rendelkezésre vonatkozó érdekeit, jogait és szabadságait, megállapítja, hogy az adatok kezelése szükséges az Önnek nyújtott szolgáltatások magas színvonalának eléréséhez, illetve a Nyelviskola tevékenységéről szóló tudósításokhoz, a tevékenység népszerűsítéséhez. A Nyelviskola a legkisebb korlátozással járó intézkedéseket választotta a költséghatékonyságot is figyelembe véve.

Ön bármikor tiltakozhat az adatok kezelése ellen! Amíg Ön nem iratkozik le, állítja le a követést, ill. tiltakozik az adatok kezelése ellen.

TILTAKOZÁS: Ön jogosult arra, hogy a jogos érdeken alapuló fenti adatkezelésünk ellen bármikor tiltakozzon, ezt a Nyelviskola részére az szombathely@smilenyelviskola.hu e-mail címre küldött üzenet útján vagy az Adatkezelő megnevezése, elérhetőségei c. fejezeteben szereplő székhelyünkre küldött levél útján teheti meg.
Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?
Nem tud like-olni, hozzászólni, vagy ajánlani minket a közösségi fórumon, illetve mi sem használhatjuk fel a fent megjelölt adatait szolgáltatásink népszerűsítése, a tevékenységünkről szóló tudósítás, az ezzel kapcsolatos kommunikáció céljából, és szolgáltatásaink fejlesztésére, naprakészen tartására sem.

Adatok törlésének módja: A fenti adatok a meghatározott időtartam elteltével törlésre kerülnek.

Kinek adjuk át az Ön adatait: a média aktvitáshoz kapcsolódóan az adatkezelésben a következő személyek vesznek részt:

Név Székhelye Adatátadás, adattovábbítás célja
Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square
Grand Canal Harbour
Dublin 2 Ireland Facebook és Instagram platform szolgáltatója
Wakelite Kft. 9700, Szombathely, Bezerédi A. u. 5.
e-mail: info@wakeliteweb.com, honlap: www.wakeliteweb.com
tárhelyszolgáltató
YouTube LLC 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, United States YouTube platform szolgáltatója
fotós felvételek készítése
tudósító sajtó vagy média tudósítás készítése
nyomda nyomtatott kiadványok készítése
archivált felvételeket kezelő szervezet, könyvtár archiv felvételek vagy nyomtartott sajtótermék megőrzése

9. REFERENCIA, PROMÓCIÓS CÉLÚ ADATKEZELÉS
Milyen célból kezeljük személyes adatait?
A webhelyeinken felvételen szereplő, vagy véleményt közzétevő személyek adatait a Nyelviskola tevékenységének népszerűsítése és a tevékenységéről szóló tudósítás céljából kezeljük.

Mely személyes adatait kezeljük: Mi alapján kezeljük ezen személyes adatait (jogalapok): Meddig kezeljük ezen személyes adatait (adatkezelés időtartama):
• egyedi képmás
• Ön által írt és nyilvánosságra hozatalra szánt vélemény tartalma, tárgya
• keresztnév
• esetenként az Ön hangja
• esetenként közösségi média nyilvános profiladatai

Az Ön hozzájárulása
(GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja)
ahhoz, hogy a Nyelviskola az Ön referencia céljából megadott személyes adatait tevékenységének népszerűsítése és a tevékenységéről szóló tudósítás céljából nyilvánosságra hozza és kezelje.

Az Ön egyedi képmása és esetenként hangja (fénykép, videó és egyéb felvételek) esetén az Ön hozzájárulása ahhoz, hogy a NYELVISKOLA weboldalain, közösségi oldalain, médiaszereplés esetén vagy sajtóban és reklámkiadványaiban és faliújságján saját rendezvényeivel, eseményeivel és tevékenyégével kapcsolatban és ezek nagyközönséggel történő megismertetése és népszerűsítése céljából kezelje az Ön képmását, hangját, nevét és egyéb, Ön által megadott személyes adatokat (a felvételek tekintetében a hozzájárulás azok elkészítésére és a fent megjelölt célokból történő felhasználására vonatkozik, az Ön által készített és a NYELVISKOLÁNAK elküldött vagy a NYELVISKOLA platformjain közzétett felvételek esetén azok felhasználására), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48. § (1) bekezdéseiben foglalt kötelezettségnek megfelelően.

Ön bármikor jogosult a hozzájárulását visszavonni!

A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
Addig, amíg Ön hozzájárulását vissza nem vonja és nem kéri az adatok törlését, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja.

Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?
A Nyelviskola nem kezeli az Ön személyes adatait referencia céljából, Ön nem tudja véleményét közölni és nyilvánosságra hozni a webhelyeinken, mi nem tudjuk azt közzétenni. Nevét, fényképét a beazonosíthatóság miatt kérjük el. Amennyiben nevét vagy fényképét nem adja meg, vagy nem járul hozzá annak felhasználásához, a véleményekhez nem tudjuk az Ön képmását és keresztnevét közölni nyilvánosságra hozni.

Adatok törlésének módja:
Ön bármikor kérheti adatainak törlését a szombathely@smilenyelviskola.hu email címre írott kérelemmel vagy „Az adatkezelő megnevezése, elérhetőségei” fejezetben található elérhetőségeink egyikén. Ebben az esetben a vonatkozó adatait ezek feldolgozásával egyidejűleg töröljük. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Kinek adjuk át az Ön adatait: a referencia, promóciós célú adatkezelésben a következő személyek vesznek részt:

Név Székhelye Adatátadás, adattovábbítás célja
Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square
Grand Canal Harbour
Dublin 2 Ireland Facebook és Instagram platform szolgáltatója
tárhelyszolgáltató tárhelyszolgáltató
weblapfejlesztő webhelyeken levő adatbázisok kezelése, webes szolgáltatások megjelenítése és elérhetővé tétele
YouTube LLC 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, United States YouTube platform szolgáltatója

fotós felvételek készítése
tudósító sajtó vagy média tudósítás készítése
nyomda nyomtatott kiadványok készítése
archivált felvételeket kezelő szervezet, könyvtár archiv felvételek vagy nyomtartott sajtótermék megőrzése

10. PANASZKEZELÉS

Milyen célból kezeljük személyes adatait?
A Nyelviskola által kínált termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatban felmerülő vásárlói, látogatói panaszok, kifogások kezelése, azok kivizsgálása, megrendelések beazonosítása az Ön fogyasztói jogai érvényesítésének biztosítása érdekében, ill. a kapcsolódó eljárások céljából kezeljük a panasszal érintett személyek adatait.
A panaszával kapcsolatos adatok kezelése a békéltető testületi és online fogyasztói vitarendezési eljárás igénybevétele, az eljárásban való közreműködésünk vonatkozásában is történik.

Mely személyes adatait kezeljük: Mi alapján kezeljük ezen személyes adatait (jogalapok): Meddig kezeljük ezen személyes adatait (adatkezelés időtartama):
Panaszról felvett jegyzőkönyv adattartalma:
• megrendelési adatlapon megadott adatai
• családi és utónév
• cím
• panasz nyilvántartási száma
• panasz előterjesztésének helye és ideje
• panaszának, kifogásának, bejegyzésének részletes leírása
• panaszhoz mellékelt, iratok, adatok, dokumentumok, bizonyítékok jegyzéke
• termékre vonatkozó adatok
• e-mail cím
• telefonszám

Vásárlók könyvében tett panasz esetén:
• vezetéknév, keresztnév
• a vásárlók könyvébe tett bejegyzésének adattartalma

Békéltetés, online vitarendezés:
• Békéltető eljárásban, onlinevitarendezésben megjelenő egyéb személyes adatok
Jogi kötelezettség teljesítése
(GDPR 6. cikk (1) c). pontja)
Szóbeli és írásbeli panasz előterjesztésének biztosítása az Ön részére a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A § (2) és (7) bekezdése alapján.
Adatkezelésünk továbbá a békéltető testületi eljárásban történő kötelező vállalkozási közreműködésre vonatkozólag a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 29. § (11) bekezdése, valamint az online vitarendezés tekintetében a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és a fogyasztói jogviták online rendezéséről szóló 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 5. § (4) bekezdése alapján történik (vásárlók könyvébe írt bejegyzés).

Az panaszkezelés során Ön által megadott ezen adatokat 5 évig őrizzük meg a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A § (2) és (7) bekezdése alapján.

A vásárlók könyvébe történő bejegyzéssel kapcsolatban a személyes adatait a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Kormány rendelet 25. § alapján, 2 évig őrizzük meg).

A békéltető eljárásban, online vitaendezésben kezelt személyes adatokat az eljárás lezárultáig kezeljük, amikor azok kezelésének szükségességét felülvizsgáljuk.

Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?
Amennyiben nem adja meg részünkre a vonatkozó adatokat előfordulhat, hogy fogyasztói jogait nem, vagy nem teljes körűen tudja gyakorolni, a Nyelviskola a vonatkozó panaszt adathiány esetén ugyanis nem, vagy csak részlegesen tudja kivizsgálni, ill. annak eleget tenni, békéltetésben, online vitarendezésben hatékonyan részt venni. A megrendelési adatlapon megadott adatait csak akkor kell megadnia, ha azokkal mi nem rendelkezünk, ellenkező esetben ezeket az adatokat a beazonosítás érdekében automatikusan kezeljük a fenti célból.

Adatok törlésének módja: Az adatokat a törvényi határidő lejártával töröljük.

Kinek adjuk át az Ön adatait: A panaszok kezelésében a következő személyek vesznek részt:

Név Székhelye Adatátadás, adattovábbítás célja
Wakelite Kft. 9700, Szombathely, Bezerédi A. u. 5.
e-mail: info@wakeliteweb.com, honlap: www.wakeliteweb.com
tárhelyszolgáltató
illetékes békéltető testület, online vitarendező fórum fogyasztói igények peren kívüli rendezése

11. ADATVÉDELMI INCIDENSEKKEL KAPCSOLATOS KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSE

Milyen célból történik személyes adatai kezelése?
Az incidensben érintettek, azt riportálók adatait abból a célból kezeljük, hogy az Ön által tett incidens bejelentést a Nyelviskola fogadja, vagy amennyiben szükséges, az esetleges adatvédelmi incidensről Önt a Nyelviskola értesíteni tudja. Az adatkezeléssel érintettek: azon felhasználók, akik adatait az adatkezelőnél feltárt adatvédelmi incidens érintett. Az adatkezelő adatvédelmi incidensről történő tájékoztatási kötelezettsége a GDPR 34. cikkén alapul, mely alapján az adatkezelő köteles tájékoztatni az érintettet, amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a jogaira és szabadságaira nézve, ill. amennyiben azt az adatvédelmi incidenssel kapcsolatban a felügyelti hatóság (NAIH) elrendelte az adatkezelő számára. A tájékoztatás a GDPR 34. cikk (3) bekezdésében meghatározott feltételek esetén mellőzhető.

Mely személyes adatait kezeljük: Mi alapján kezeljük ezen személyes adatait (jogalapok): Meddig kezeljük ezen személyes adatait (adatkezelés időtartama):
• e-mail cím
• incidensről való tájékoztatás tartalma
• esetlegesen név vagy az Ön által megadott egyéb adat
Jogos érdek
GDPR 6. cikk (1) f). pontja alapján
A Nyelviskola annak érdekében kezeli személyes adatait, hogy a GDPR 34. cikke szerinti kötelezettségének eleget tudjon tenni, valamint azt megfelelően dokumentálni tudja, az esetleges jogi igények kapcsán védekezni tudjon, ill. hatóság megkeresésére igazolni tudja a GDPR és adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelést. Amennyiben Ön az incidens bejelentője, akkor a Nyelviskola jogos érdekében, amely arra vonatkozik, hogy az incidenst hatékonyan kezelni tudja. A Nyelviskola jogos érdeke összhangban van továbbá a GDPR 5. cikk (2) bekezdése rendelkezéseivel (elszámoltathatóság elve), továbbá a GDPR 34. cikke alapján az adatkezelő számára kötelező, az adatkezelő számára a jogszabályoknak megfelelő működés érdekében is szükséges. Az adatkezeléssel érintettek személyes adatokkal való szabad rendelkezésre vonatkozó érdekeit, jogait és szabadságait mérlegelve, az adatok kezelése szükséges az adatkezelő érdekeink érvényre juttatásához, valamint az érintettek érdekeit is szolgálja – tekintettel arra, hogy személyes adataikkal védelme érdekében is szükséges. Más módon ezen adatkezelés nem lenne megvalósítható
ÖN TILTAKOZHAT A JOGOS ÉRDEKEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSÜNK ELLEN!
Az adatokat az incidensről történő értesítéstől számított 18 hónapig őrizzük meg, annak érdekében, hogy a GDPR-ban rögzített igazolási kötelezettségünknek eleget tudjunk tenni, illetve az esetleges jogviták megoldása érdekében. Amennyiben vonatkozó eljárás indult, abban az esetben személyes adatait az eljárás lezárásáig kezeljük és az eljárás lezárultával a kezelés szükségességét felülvizsgáljuk.
Ha Ön tiltakozik az adatok kezelése ellen, akkor a tiltakozásának az elbírálásáig kezeljük az adatokat, kivéve, ha jogos érdekeink az adatok további kezelését lehetővé teszik számunkra vagy van más jogalapunk az adatok kezelésére.

TILTAKOZÁS: Ön jogosult arra, hogy a jogos érdeken alapuló fenti adatkezelésünk ellen bármikor tiltakozzon, ezt a Nyelviskola részére az szombathely@smilenyelviskola.hu e-mail címre küldött üzenet útján vagy az Adatkezelő megnevezése, elérhetőségei c. fejezeteben szereplő székhelyünkre küldött levél útján teheti meg.

Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?
Az adatokat Önnek nem kell megadnia, azzal mi már rendelkezünk.

Adatok törlésének módja: A fenti adatok a meghatározott időtartam elteltével törlésre kerülnek.

Kinek adjuk át adatait: Az Ön személyes adatait az adatkezelő dedikált munkavállalói ismerhetik meg, esetlegesen pedig továbbításra kerülhetnek a felügyeleti hatóság, ill. az adatvédelmi incidens kiküszöbölését végző szolgáltató, adatkezelő jogi képviselője részére.

12. JOGI IGÉNYEK
Milyen célból kezeljük személyes adatait?
Annak érdekében, hogy Nyelviskola jogait érvényesíteni tudja vagy az ellene felmerülő jogi igénnyel szemben védekezhessen. E körben az ellenünk igénnyel fellépők, illetve azoknak az adatait kezeljük, akik ellen a Nyelviskola igénnyel lépfel, vagy az eljárásban egyéb módon érintettek.

Mely személyes adatait kezeljük: Mi alapján kezeljük ezen személyes adatait (jogalapok): Meddig kezeljük ezen személyes adatait (adatkezelés időtartama):
Az igény tárgyául szolgáló ügy adatai, általában a megrendeléshez, szolgáltatáshoz kapcsolódó adatok:
• családi és utónév
• cím
• telefonszám
• email cím
• dátum, időpont
• esetenként aláírás
• esetenként céges kapcsolattartó vagy képviselő adatai, aláírása
• igény tartalma
• eljárásban egyéb módon érintettek eljáráshoz szükséges adatai Amennyiben valamely jogi igény vagy ennek lehetősége miatt megőrzésre kerülnek az adatok, úgy a Nyelviskola jogi igények hatékony érvényesítésére vonatkozó jogos érdekére (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja) tekintettel történik az adatkezelés. Ilyen esetben a Nyelviskolának nagyobb érdeke fűződik jogai érvényesítéséhez vagy jogi igénnyel szembeni védekezéshez, mint az érintett személy érdeke a személyes adatok törléséhez, figyelemmel arra, hogy az adatok törlése esetén igényét nem tudná vagy lényegesen nehezebben tudná érvényesíteni, illetve igénnyel szemben védekezni.

Ön bármikor tiltakozhat a jogos érdekből történő adatkezelés ellen. A jogos érdek alapján kezelt adatokat az érdek fennállásáig, azaz a vonatkozó eljárás végéig, vagy az igény beérkezésétől számított elévülési idő végéig (ami előreláthatólag 5 év) kezeljük, amikor is felülvizsgáljuk az adatkezelést.

TILTAKOZÁS: Ön jogosult arra, hogy a jogos érdeken alapuló fenti adatkezeléseink ellen bármikor tiltakozzon, ezt a Nyelviskola részére a szombathely@smilenyelviskola.hu e-mail címre küldött üzenet útján vagy az Adatkezelő megnevezése, elérhetőségei c. fejezeteben szereplő székhelyünkre küldött levél útján teheti meg.
Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?
Az adatokat Önnek nem kell megadnia, azokkal mi rendelkezünk, vagy Öntől az igény érvényesítésével összhangban kaptuk meg.

Adatok törlésének módja: A fenti adatok a meghatározott időtartam elteltével törlésre kerülnek.

Kinek adjuk át az Ön adatait: annak érdekében, hogy jogi igényeinket érvényesíthessük, vagy védekezzük jogi igényekkel szemben, a következő személyeknek adjuk át az Ön adatait:

Név Székhelye Adatátadás, adattovábbítás célja
jogi képviselő jogi igények érvényesítése
bíróság, közjegyző, végrehajtó, egyéb szerv, vagy az eljárásban részt vevő szakértő, egyéb személy- amennyiben szükséges jogi igények érvényesítése

13. ADATKEZELÉSRE VONATKOZÓ MEGKERESÉSEK
Milyen célból kezeljük személyes adatait?
Annak érdekében, hogy az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogainak gyakorlását biztosíthassuk az Ön részére. Továbbá, hogy az Ön által gyakorolható jogok tekintetében meg tudjunk felelni a GDPR által a Nyelviskolával szemben támasztott elszámoltathatósági követelménynek.

Mely személyes adatait kezeljük: Mi alapján kezeljük ezen személyes adatait (jogalapok): Meddig kezeljük ezen személyes adatait (adatkezelés időtartama):
• megkeresésben megadott adatok
• név
• e-mail cím vagy más elérhetőség
• kérelem tárgya, tartalma
• esetenként aláírás
• halotti anyakönyvi kivonat vagy bírósági határozat, valamint személyazonosság és közeli hozzátartozói minőség igazolására szolgáló közokirat adatai elhunyt személy adataival kapcsolatos jogok gyakorlása esetén Jogos érdek
(GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján).
A Nyelviskola annak érdekében kezeli az Ön személyes adatait, hogy az adatkezelési megkereséseket és az azok alapján hozott intézkedéseket megfelelően dokumentálni tudja, az esetleges jogi igények kapcsán védekezni tudjon, ill. hatóság megkeresésére igazolni tudja a GDPR és adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelést. A Nyelviskola jogos érdeke összhangban van továbbá a GDPR 5. cikk (2) bekezdése rendelkezéseivel (elszámoltathatóság elve), továbbá a GDPR 12. cikkének (1) bekezdésével, tekintettel a 11. cikkre is (azonosítást nem igénylő adatkezelés), illetve az Infotörvény 25. § szakaszával az elhunyt jogainak gyakorlására vonatkozóan és az ezeknek való megfelelést dokumentálja. Az ezen célból történő adatkezelés továbbá az adatkezelő üzleti és gazdasági érdekei érvényre juttatása és a jogszabályoknak megfelelő működése érdekében is történik. Az adatkezeléssel érintettek személyes adatokkal való szabad rendelkezésre vonatkozó érdekeit, jogait és szabadságait mérlegelve, az adatok kezelése szükséges az adatkezelő érdekeink érvényre juttatásához. Más módon ezen adatkezelés nem lenne megvalósítható.

Ön bármikor tiltakozhat a jogos érdekből történő adatkezelés ellen. Az adatokat a megkereséstől számított 18 hónapig őrizzük meg, annak érdekében, hogy a GDPR-ban Önnek biztosított jogokra vonatkozó igazolási kötelezettségünknek eleget tudjunk tenni, illetve az esetleges jogviták megoldása érdekében. Amennyiben vonatkozó eljárás indult, abban az esetben személyes adatait az eljárás lezárásáig kezeljük.
Ha Ön tiltakozik az adatok kezelése ellen, akkor a tiltakozásának az elbírálásáig kezeljük az adatokat, kivéve, ha jogos érdekeink az adatok további kezelését lehetővé teszik számunkra vagy van más jogalapunk az adatok kezelésére.

TILTAKOZÁS: Ön jogosult arra, hogy a jogos érdeken alapuló fenti adatkezeléseink ellen bármikor tiltakozzon, ezt a Nyelviskola részére a szombathely@smilenyelviskola.hu e-mail címre küldött üzenet útján vagy az Adatkezelő megnevezése, elérhetőségei c. fejezeteben szereplő székhelyünkre küldött levél útján teheti meg.
Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?
Az adatok megadása a megkeresések feldolgozásának előfeltétele lehet, neve a beazonosítás miatt szükséges, elérhetőségi adata pedig, hogy Önnel kapcsolatot tudjunk tartani a megkeresés miatt, választ tudjunk küldeni megkeresésére. Amennyiben nem adja meg az adatokat, előfordulhat, hogy nem, vagy nem teljes körűen tudjuk a megkeresését feldolgozni.

Adatok törlésének módja: A fenti adatok a meghatározott időtartam elteltével törlésre kerülnek.

Kinek adjuk át az Ön adatait: a következő személyek vesznek részt az Ön személyes adatainak kezelésében:

Név Székhely, elérhetőség Adatátadás, adattovábbítás célja
Wakelite Kft. 9700, Szombathely, Bezerédi A. u. 5.
e-mail: info@wakeliteweb.com, honlap: www.wakeliteweb.com
tárhelyszolgáltató

MÁS HONLAPRA MUTATÓ LINKEK, KÖZÖSSÉGI WEBOLDALAK

Tájékoztatjuk, hogy az Ön kényelme és teljesebb tájékoztatása érdekében más honlapokra, közösségi oldalakra mutató linkeket, ill. ikonokat helyeztünk el. Ezen honlapok a Nyelviskolától függetlenül működnek, azokra ill. azok adatkezelésére vonatkozóan saját adatkezelési szabályzattal rendelkeznek, ezekre nekünk ráhatásunk nincs. Javasoljuk, hogy a hivatkozott honlapok adatkezelési tájékoztatóját is olvassa át, ha azokra látogat. A hivatkozott honlapok tartalmáért, azok használatáért vagy a honlapok adatvédelmi szabályzatáért minket semminemű felelősség nem terhel, ez alól kivételt képez az az eset, ha a hivatkozott honlapot is a Nyelviskola üzemelteti.

Amennyiben Ön hozzájárul önkéntesen megadott adatainak egyéb weboldalakon való megosztásához, azzal egyúttal tudomásul veszi, hogy az egyéb weboldalakra azok saját adatkezelési szabályzatai vonatkoznak, amelyekkel kapcsolatban a Nyelviskolát felelősség nem terheli.

ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS, ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

A Nyelviskola mindent megtesz annak érdekében, hogy gondoskodjon az Ön személyes adatainak biztonságáról, a GDPR 32. cikkének megfelelően. A Nyelviskola ezen felül megteszi továbbá azokat a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyeket a GDPR, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok előírásainak betartásához szükségesek.
A Nyelviskola a megfelelő szintű adatbiztonságot a következő módon garantálja:
• az Ön adatait biztonságos technikai környezetben tároljuk, azokat kizárólag csak az arra feljogosított személyek számára (megfelelő azonosítás után munkatársaink) tesszük hozzáférhetővé,
• az adatok kezelésénél Nyelviskola https protokollt használ, így titkosított kapcsolaton keresztül kommunikál Ön és a szerver,
• a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező természetes személyek kizárólag az adatkezelő utasításának megfelelően kezelhetik a személyes adatokat,
• védjük adatait a jogosulatlan hozzáféréstől, ennek érdekében biztonsági intézkedéseket alkalmazunk,
• az adatok továbbításánál megfelelő technikai megoldással titkosítást használunk,
• biztonsági intézkedéseinket rendszeresen teszteljük és értékeljük, illetve javítjuk.

Az Ön Nyelviskola által kezelt személyes adataihoz a Nyelviskola szervezetén belül a következő beosztású személyek férhetnek hozzá a megfelelő belső eljárásrendek szerint: cégvezető, adminisztrátorok, informatikus, az ügyre dedikált személyek, informatikus, egyes esetekben az oktatók.
Adatokkal kapcsolatos incidens: Amennyiben az Ön adataival kapcsolatos incidens történik, a Nyelviskola a tudomásszerzés után mindent megtesz a kockázatok csökkentése érdekében. Amennyiben az Ön adataival kapcsolatos olyan esemény történik, ami a Nyelviskola (vagy az adatfeldolgozója) által megtett védelmi intézkedések ellenére valószínűsíthetően magas kockázattal jár az Ön jogaira és szabadságaira nézve, erről az eseményről késedelem nélkül ingyenesen tájékoztatjuk Önt és az illetékes hatóságot.

HARMADIK ORSZÁGBA TÖRTÉNŐ ADATTOVÁBBÍTÁS

ADATTOVÁBBÍTÁS HARMADIK ORSZÁGBA
Személyes adatok harmadik országba történő továbbítására akkor kerülhet sor, ha a harmadik ország megfelelő védelmi szintet biztosít. Az ilyen adattovábbításhoz nem szükséges külön engedély.
Az adatok jelenleg a következő adatkezelőknek, adatfeldolgozóknak kerülnek továbbításra a következő, EU-n kívüli harmadik országokba és célból:
Adatfeldolgozó neve, székhelye, ország megnevezése Megfelelőségi határozat- GDPR 45. cikk (1) bekezdése alapján Adatátadás, adattovábbítás, adatfeldolgozás célja
Google LLC
1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043. USA 2016/1250 (EU) Bizottság végrehajtási határozata (USA – EU Privacy Shield List) weboldal látogatottsági statisztikák készítése
Rocket Science Group LLC
675 Ponce de Leon Ave NE
Suite 5000
Atlanta, GA 30308, USA 2016/1250 (EU) Bizottság végrehajtási határozata (USA – EU Privacy Shield List) elektronikus reklámhírlevelek küldése

A személyes adatokat a fentiek szerint átvevőket titoktartási és adatvédelmi kötelezettség terheli.

COOKIE

Az anonim felhasználó-azonosító (cookie) egy olyan egyedi – azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas – jelsorozat, melyet a szolgáltatók az Ön eszközére helyeznek el. Fontos tudni, hogy az ilyen jelsorozat önmagában nem képes Önt azonosítani, csak az Ön számítógépének felismerésére alkalmas. Az internet hálózati világában a személyhez kötődő információkat, a testreszabott kiszolgálást csak akkor lehet biztosítani, ha a szolgáltatók egyedileg azonosítani tudják ügyfeleik szokásait, igényeit. Az anonim azonosításhoz azért fordulnak a szolgáltatók, hogy egyfelől többet tudhassanak meg az ügyfelek információhasználati szokásairól abból a célból, hogy tovább javíthassák szolgáltatásaik színvonalát, illetve testre szabási lehetőségeket kínálhassanak ügyfeleiknek.
Sütik letiltása: Amennyiben Ön nem szeretné, hogy ilyen azonosító jel kerüljön a számítógépére, módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedei azonosító jel elhelyezését, vagy csak bizonyos egyedi azonosítók elhelyezését engedje meg – ilyen esetben azonban lehetséges, hogy egyes általunk nyújtott szolgáltatások nem, vagy nem olyan formában érhetők majd el, mintha engedélyezte volna az azonosítók elhelyezését. Önnek a weboldalon is lehetősége van a sütibeállításokat megadni.
A Weboldalon használt cookie-k a következők:

SÜTI FAJTÁJA ÉRVÉNYESSÉGE TÍPUSA MIÉRT ALKALMAZZUK BESOROLÁS
weboldal működéséhez elengedhetetlenül szükséges süti/saját hirdetési süti/saját statisztikai süti/haradik fél hirdetési/statisztikai sütije/kényelmi süti

PROFILALKOTÁS

Tájékoztatjuk, hogy adatkezelésünk során profilalkotást az alábbiak szerint végzünk.

Google Analytics: A weboldalainkon Google Analytics szolgáltatást használunk.
A Google tájékoztatója a szolgáltatásról: A weboldalunk látogatottsági adatait a Google LLC („Google”) által nyújtott Google Analitika („Google Analytics”) webanalitikai szolgáltatás igénybevételével méri a Nyelviskola. A Google Analytics főleg belső cookie-k alapján állít össze jelentést a Google Analytics-ügyfelek webhelyein tapasztalt felhasználói interakciókról. A Google Analytics hirdetési funkciói a Google-hirdetési cookie-k segítségével aktiválhatók– például a remarketing – a Google Display Hálózat olyan termékeire vonatkozóan, mint például az AdWords. Adatvédelmi beállításokra, cookie-k letiltására vonatkozóan információt itt talál: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu. Minden számítógép és eszköz, amely az internethez kapcsolódik, egyedi számot kap, ezt nevezzük IP-címnek (internetprotokoll-cím). Az ilyen számokat országok szerinti blokkokban osztják ki, egy IP-cím gyakran felhasználható annak az országnak, államnak/megyének és városnak az azonosítására, ahonnan a számítógép az internetre kapcsolódik. Mivel az internet működési elve miatt a webhelyek IP-címeket használnak, ezért a webhelyek tulajdonosai megismerhetik felhasználóik IP-címét még abban az esetben is, ha nem használják a Google Analytics szolgáltatást. A Google Analytics azonban csak azért gyűjti a webhely felhasználóinak az IP-címét, hogy megóvja a szolgáltatás biztonságát, illetve, hogy a webhelytulajdonosok képet alkothassanak arról, hogy látogatóik a világ mely tájáról érkeznek (ezt „IP szerinti földrajzihely-meghatározásnak” is nevezik). A Google az adatokat a hagyományos fájlrendszerek vagy adatbázisok helyett teljesítményre optimalizált, kódolt formátumban tárolja. Az adatokat a hozzáférés megnehezítése és a redundancia miatt több fizikai és logikai köteten osztja el, hogy így elejét vegye az adatokkal való visszaélésnek. A Google alkalmazásai több helyre elosztott környezetben futnak. Az egyes ügyfelek adatait nem egyetlen gépen vagy gépcsoporton elkülönítve tartja, hanem a Google összes ügyfelének adatait (ügyfelek, vállalkozások, sőt a Google saját adatait) vegyesen, a Google számos homogén gépéből álló és a Google adatközpontjaiban elhelyezett, megosztott infrastruktúrában szétosztva tárolja. A Google adatvédelmi elveiről bővebb információ itt olvasható: https://policies.google.com/privacy?hl=hu.Lehetősége van arra is, hogy leiratkozzon a Google Analytics nyomon követéséről a jövőben, amennyiben letölti a Google Analytics Opt-out Browser Addon alkalmazást és azt telepíti a jelenlegi böngészőjéhez: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

[Felsorolandó még a többi profilalkotó vagy automatikus döntést eredményező technika, pl. Google Adsence, Google Adwords, stb., az alkalmazott logikát és a felhasználókra vonatozó következményeit és jelentőségét a profilalkotásnak, illetve az abból való kilépési lehetőséget.]
AZ ÖN JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEI

Önt a Nyelviskola által kezelt személyes adataival kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg:
1. Hozzáféréshez való jog
2. Helyesbítés joga
3. Törléshez való jog
4. Adatkezelés korlátozásához való jog
5. Adathordozáshoz való jog
6. Tiltakozás joga
7. Hozzájárulás visszavonásának joga

1. HOZZÁFÉRÉSHEZ VALÓ JOG
Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arról, hogy személyes adatai kezelése folyamatban van-e, ezzel kapcsolatban tájékoztatást kérhet arról, hogy a Nyelviskola milyen adatokat kezel Önről, ezen adatok a személyes adatok mely kategóriájába tartoznak, ezeket milyen célból kezeljük és meddig, kinek adjuk át (címzettek kategóriája, ideértve különösen a nem Európai Uniós tagállami címzetteket). Ezen joga keretében Ön arról is tájékoztatást kaphat, hogy milyen jogai vannak az adatkezessel kapcsolatban; nevezetesen kérheti azok törlését, kezelésük korlátozását, személyes adatai helyesbítését és tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen. Önnek továbbá e körben joga van ahhoz is, hogy panaszt nyújtson be a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság). Amennyiben az adatait nem Ön adta meg, úgy tájékoztatást kérhet az adatok forrására vonatkozóan is.
2. HELYESBÍTÉS JOGA
Amennyiben az Ön adatai változnak vagy azokat rosszul rögzítettük kérheti adatai helyesbítését, kijavítását, pontosítását. Amennyiben adatai hiányosan kerültek felvételre, úgy kiegészítő nyilatkozattal kérheti azok kiegészítését is ezen körben.
3. TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG
Ön kérheti, hogy az alábbi feltételek esetén személyes adatait töröljük:
– a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy kezeltük
– Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja
– Ön tiltakozik az adatkezelések ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre
– a személyes adatokat jogellenesen kezeltük
– a jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell az adatokat
– közvetlenül gyermekeknek kínált szolgáltatások vonatkozásában.
Amennyiben a Nyelviskola nyilvánosságra hozta a személyes adatot, akkor megtesszük a tőlünk elvárható intézkedéseket annak érdekében, hogy tájékoztassuk az adatokat kezelő más adatkezelőket arról, hogy Ön kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
Felhívjuk figyelmét, hogy nem tudjuk teljesíteni törlési kérelmét, ha jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükségesek az adatok, vagy ezzel korlátoznánk a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jogot, vagy a ránk vonatkozó jogszabályi kötelezettség (illetve közérdek, tudományos, kutatási vagy statisztikai cél) a törlési kéréssel ellentétes kötelezettséget ír elő számunkra.
4. ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG
Az alábbi esetekben Ön kérheti, hogy az adatkezelést korlátozzuk:
– Ön szerint nem pontosak az adatok, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely alatt ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát
– az adatkezelés jogellenes, azonban Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását
– minekünk már nincs szükségünk a személyes adatokra, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
– ha Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a mi jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
A helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés korlátozásról mindazokat tájékoztatjuk, akikkel közöltük a személyes adatokat, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az ilyen címzettek listáját Ön -kérésére- megkaphatja.
5. ADATHORDOZÁSHOZ VALÓ JOG
Önnek joga van arra, hogy az általunk kezelt személyes adatait megkapja, ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ill. utasítása alapján a Nyelviskola továbbítsa az Ön által megjelölt másik adatkezelő részére, ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán, vagy szerződés teljesítésén alapul és automatizált módon történik. A hordozás nem sértheti mások jogait és szabadságait, vagy a törléshez (elfeledtetéshez) való jogot.
6. TILTAKOZÁS JOGA
Amennyiben az Ön adatainak kezelése a Nyelviskola vagy harmadik személy jogos érdekén alapul vagy közérdeken, ill. közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében történik, úgy Ön külön tiltakozhat ezen adatkezeléssel szemben, ideértve a profilalkotást is. A Nyelviskola a fenti PROFILAKOTÁS fejezetben foglaltak szerint végez profilalkotást. Ezen esetekben személyes adatait nem kezeljük tovább, kivéve, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükségesek. Amennyiben a személyes adatai kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, mi pedig a tiltakozás után nem kezelhetjük tovább az adatokat.
7. HOZZÁJÁRULÁS VISSZAVONÁSÁNAK JOGA
Ön jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A SZEMÉLYES ADATOKKAL ÖSSZEFÜGGŐ JOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSE AZ ÉRINTETT HALÁLÁT KÖVETŐEN
Az érintett halálát követő öt éven belül az érintett által arra ügyintézési rendelkezéssel, illetve közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt, a Nyelviskolánál tett nyilatkozattal meghatalmazott személy jogosult érvényesíteni a következő jogokat az elhunyt személy adataival kapcsolatban: hozzáférés, helyesbítés, törlés, korlátozás és tiltakozás. Ha az érintett több nyilatkozatot tett, a későbbi időpontban tett nyilatkozattal lehet a jogokat érvényesíteni. Ha az érintett nem tett ügyintézési rendelkezést vagy vonatkozó nyilatkozatot a Nyelviskolánál, akkor a Polgári Törvénykönyv szerinti, a Nyelviskolánál elsőként jelentkező közeli hozzátartozója jogosult helyesbítést kérni, vagy tiltakozni az adatkezelés ellen, valamint – ha az adatkezelés már az érintett életében is jogellenes volt vagy az adatkezelés célja az érintett halálával megszűnt – joga van az elhunyt adatainak törlését vagy korlátozását kérni az érintett halálát követő öt éven belül. A Nyelviskola a közeli hozzátartozókat kérelemre tájékoztatja a megtett intézkedésekről, kivéve, ha azt az érintett megtiltotta.
Az érintett jogait érvényesítő személynek az érintett halálának tényét és idejét halotti anyakönyvi kivonattal vagy bírósági határozattal, valamint saját személyazonosságát és közeli hozzátartozói minőségét közokirattal szükséges igazolnia a Nyelviskola felé, jogszabályi előírás alapján.

A NYELVISKOLA ELJÁRÁSA A FENTI JOGOK BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN
A Nyelviskola indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelme beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a kérelme nyomán hozott intézkedésekről, vagy az intézkedés elmaradásának okairól. Ha a kérelem összetett, vagy nagy számú kérelem érkezik, a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton adjuk meg. A tájékoztatás és az intézkedés díjmentes, kivéve az egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó kéréseket. Ezekben az esetekben ésszerű díjat számolunk fel, vagy megtagadjuk a kért intézkedést. A kérelem kapcsán a személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információkat kérhetünk Öntől. Az Ön általunk kezelt személyes adatainak másolata is első esetben ingyenes, a további másolatokért az adminisztratív költségekkel megegyező díjat kérünk.

Önt a személyes adatainak a Nyelviskola részéről történő kezelésével kapcsolatban az alábbi jogérvényesítési és jogorvoslati lehetőségek illetik meg:
1. Panaszjog
2. Bírósági jogorvoslathoz való jog
3. Kártérítéshez való jog

A Ön jogérvényesítése a GDPR, valamint a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) alapján lehetséges.

1. PANASZJOG
Ön jogosult arra, hogy az adatkezelésünkkel kapcsolatban panaszt tegyen a felügyelti hatóságnál, amennyiben úgy véli, hogy adatkezelésünk nem jogszabályoknak megfelelően történik. A felügyeleti hatóság Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, melynek székhelye: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., honlapja: www.naih.hu, telefonszáma: +36 (1) 391-1400.

2. BÍRÓSÁGHOZ FORDULÁS JOGA
Önnek joga van ahhoz, hogy bírósághoz forduljon:
• a felügyeleti hatóság Önre vonatkozó, kötelező erejű döntése ellen
• abban az esetben, ha a felügyeleti hatóság az Ön által benyújtott panasszal nem foglalkozik, az Ön jogosnak vélt panaszát elutasította, vagy egyáltalán nem tájékoztatja Önt három (3) hónapon belül a panasza fejleményeiről, annak eredményéről
• amennyiben az Ön kérelme nyomán a Nyelviskola nem tesz intézkedést késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül
• a panaszjogának sérelme nélkül bírósághoz fordulhat, amennyiben úgy véli, hogy a GDPR szabályainak nem megfelelő adatkezelés miatt megsértették a rendelet szerinti jogait.
A felügyelti hatósággal szemben a perre a magyar bíróságok rendelkeznek hatáskörrel, a Nyelviskola ellen a per megindítható a Nyelviskola székhelye szerinti bíróság vagy az Ön lakóhelye/szokásos tartózkodási helye szerint illetékes bíróság előtt is.

3. KÁRTÉRÍTÉSHEZ VALÓ JOG
Amennyiben Ön a GDPR megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett (sérelemdíj) az elszenvedett kárért kártérítésre jogosult, az adatkezelőtől (Nyelviskola) vagy az adatfeldolgozótól. A Nyelviskola, ill. az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség. Az ilyen perek megindíthatók a Nyelviskola székhelye szerinti bíróság ill. az Ön lakóhelye/szokásos tartózkodási helye szerint illetékes bíróság előtt is.

Tájékoztatjuk, hogy ezeket a vagyonjogi pereket általános szabály szerint a törvényszék előtt lehet megindítani, ugyanide tartoznak a közhatalom gyakorlásával kapcsolatos kártérítés, illetve sérelemdíj megfizetése iránt indított perek is. Az általános szabálytól eltérően azok a vagyonjogi perek, amelyek tárgyának értéke a harmincmillió forintot nem haladja meg vagy amelyekben az igény értéke nem meghatározható, a járásbíróság hatáskörébe tartoznak.

ADATKEZELÉS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOGSZABÁLYOK

A Nyelviskola az Ön személyes adatait az alábbi jogszabályok alapján kezeli:
1. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről („GDPR”)
2. Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotörvény”)
3. 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól („Grt.”)
4. 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről („DM törvény”)
5. Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”)

ADATVÉDELMI KAPCSOLATTARTÓ

Az Ön részére az adatkezeléssel összefüggő döntések meghozatalában, valamint az Ön jogainak biztosításában a Nyelviskola a következő elérhetőségeken nyújt segítséget:
 szombathely@smilenyelviskola.hu email címen
 +36 94 501 762 telefonszámon
hétfőtől péntekig 9 és 18.00 óra és szombaton 8-12 között.

HATÁLYOS JOG ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A jelen Adatkezelési Tájékoztatóére a magyar jog az irányadó.

Amennyiben az Ön országa szerinti hatályos jogszabályok a jelen Adatkezelési Tájékoztatóében foglaltaknál szigorúbb szabályokat rendelnek a felek részére, Ön köteles azoknak eleget tenni. Ön azonban tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Nyelviskola felelősségét a jelen Adatkezelési Tájékoztatóre irányadó jog szerinti jogszabályok alapozzák meg, és felelősségét a vonatkozó jogszabályok és bírósági döntések alapján lehetséges legteljesebb mértékig kizárja a Felhasználó országa szerinti rendelkezések be nem tartásáért.

A jelen Adatkezelési Tájékoztatóben szereplő fejezetcímek csupán a tájékoztatást szolgálják, önmagukban nem elegendők az adatkezelések megértéséhez.

Amennyiben olyan kérdése lenne a weboldallal és az ott elérhető szolgáltatásokkal kapcsolatos személyes adatokra vonatkozó adatkezelésekkel kapcsolatban, melyre az Adatkezelési Tájékoztató vagy a jelen Adatkezelési Tájékoztató nem nyújtott egyértelmű választ, kérjük, írja meg a szombathely@smilenyelviskola.hu e-mail címre.

© E-Tudás Kft. / Jambrik Ügyvédi Iroda (2019)