Nyelvvizsga

Információk a nyelvvizsgákról, vizsgaidőpontok és jelentkezési határidők:

ECL

Az ECL-nyelvvizsga Magyarországon három akkreditált szinten tehető le:

 • akkreditált alapfok
 • akkreditált középfok
 • akkreditált felsőfok

Számos előnye van, amiért választják:

 • Összhangban van a Közös Európai Referenciakeret (KER) ajánlásával
 • Nemzetközileg elfogadott
 • Európa-szerte kiépült, egyre bővülő vizsgahely-hálózattal rendelkezik
 • Vizsgázóbarát, megbízható nyelvtudásmérési rendszer
 • Kedvező megfelelési arány
 • Pontot ér a felvételin, érettségihez, diplomához jó, nyelvpótlékra jogosít
 • Jelenleg a legolcsóbb nemzetközileg elismert vizsga

A vizsga két részből áll, az írásbeli és szóbeli részvizsga is két készségfeladatra bomlik:

Írásbeli vizsga:

 • Olvasás utáni értés, többféle típusú feladattal ellenőrizve, két szöveggel
  Elérhető max: 25 pont
 • Szövegalkotási készség, két szöveg megírása általában egy bizalmas-egy hivatalos, egy levél, egy kötetlen szöveg,
  Elérhető max: 25 pont

Szóbeli vizsga:

 • Hallás utáni értés (magnóhallgatás), két szöveg
  Elérhető max: 25 pont
 • Szóbeli készség (beszélgetés, párban)
  Elérhető max: 25 pont

Összesen elérhető: 100 pont. A megfeleléshez szükséges részvizsgánként összesítve 60% (60pont), készségenként minimum 40% (10 pont).

Az ECL-vizsgán a hagyományos, "rettegett" nyelvtani teszt egyáltalán nem szerepel. Mind a négy készség mérésében két feladat, két témakör szerepel, így ha valaki esetleg "belenyúl" egy témába, amiről semmi fogalma, hét másik lesz még, hogy ellensúlyozza.

A szóbelin a hallgatók párban vizsgáznak (páratlan szám esetén hármasban). A vizsgáztató általában bemutattatja őket egymásnak, illetve ha együtt érkeztek és párba kérték magukat (erre is van lehetőség), inkább egymást mutattatja be velük. (A vizsgának ezt a részét még nem osztályozzák, ez amolyan bemelegítés).

Ezután a vizsgáztató választ egyet a megadott témák közül, és 5-8 perces irányított beszélgetést tart róla. Végül a vizsgázók kapnak egy-egy montázst, szintén az előre megadott témakörökben, és a képek segítségével kell beszélniük a témáról. Itt nem a vizsgázó ismereteire kíváncsiak a környezetvédelemről vagy az Európai Unióról, csak beszélni kell.

A szóbeli témakörök megtekintéséhez kattints az alábbi linkre:

ECL Nyelvvizsgaidőpontok 2018

 

Az alábbi időpontok az írásban mért készségekre (olvasott szövegértés, írásbeli kommunikáció, hallott szövegértés) vonatkoznak, a szóbeli kommunikáció vizsga napja ettől eltérhet.


Február 

február 9. – B1, C1 szint

február 10. – B2 szint

Jelentkezési határidő: január 11. csütörtök

SMILE PRÓBAVIZSGA 2017. DECEMBER 2.   HT kezdete: 2017. december 11.


Április 

április 13. –B1, C1 szint

április 14. - B2 szint

Jelentkezési határidő: március 19. csütörtök

SMILE PRÓBAVIZSGA: 2018. FEBRUÁR 10.    HT kezdete: 2018. február 19.


Június 

június 15. - B1, C1 szint

június 16. - B2 szint

Jelentkezési határidő: május 17. csütörtök

SMILE PRÓBAVIZSGA: 2018. ÁPRILIS 14.   HT kezdete: 2018. április 23.  


Október 

október 5. - B1, C1 szint

október 6. - B2 szint

Jelentkezési határidő: szeptember 6. csütörtök

SMILE PRÓBAVIZSGA: 2018. JÚLIUS 28.  HT kezdete: 2018. augusztus 6.


December 

december 7. – B1, C1 szint

december 8. – B2 szint

Jelentkezési határidő: november 8. csütörtök

SMILE PRÓBAVIZSGA: 2018. OKTÓBER 6.   HT kezdete: 2018. OKTÓBER 15.